U bent hier

Afscheid Lucie Mertens

FTG is een Vlaamse vzw die werd gesticht onder de benaming ‘Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen’, afgekort FTG.

 

In 2016 overkoepelt FTG niet minder dan 46 gidsengroeperingen, gaande van de kust tot Maaseik !  FTG blijft in de eerste plaats de gemeenschappelijke belangen van de toeristische gidsen verdedigen en heeft daartoe een groot aantal activiteiten ontwikkeld. 

Op verschillende tijdstippen van het jaar komen de afgevaardigden van alle verenigingen samen in algemene vergaderingen, die afwisselend plaats hebben in locaties verspreid over gans Vlaanderen en Brussel. Geregeld worden bijscholingen georganiseerd voor alle leden. Via de interne mailcommunicatie en de website worden voortdurend nuttige mededelingen en ondersteunende informatie verspreid onder de verenigingen.

 

 

Op grond van een samenwerkingsakkoord met Toerisme Vlaanderen beschikt FTG boven-dien over een permanent overlegplatform, waarbij de Federatie o.m. advies kan verstrekken betreffende de inzetbaarheid, de honoraria, de erkenningscriteria, de gedragscode, het fiscaal en sociaal statuut van de toeristische gidsen.

 

FTG geeft ook een ‘Bewijskaart van Toeristisch Gids’ uit, die de leden de mogelijkheid biedt vrije toegang te bekomen in musea en tentoonstellingen in binnen- en buitenland.