U bent hier

Kon. Limburgse Toeristische Gidsen vzw

Provincie: 
Limburg
Regio: 
Selecteer
Officiële foto's: 
Korte omschrijving: 

De Koninklijke Limburgse Toeristische Gidsen (KLTG) is een Limburgse gidsenvereniging die een bijdrage wil leveren aan de vorming, begeleiding, collegialiteit en belangenverdediging van de toeristische gidsen in de provincie Limburg.


Belangrijkste activiteiten: 
Wij organiseren voordrachten en opleidingen, bezoeken musea en tentoonstellingen, onderhouden contacten met onze leden via bijeenkomsten, onze Nieuwsbrief en onze website, onderhouden contacten met plaatselijke gidsenbonden o.a. via afgevaardigden, onderhouden contacten met verenigingen en instanties die hetzelfde doel hebben zoals Toerisme Limburg, FTG, Toerisme Vlaanderen...